Đồ uống

Đồ uống

16 sản phẩm

Menu những món đồ uống ngon tuyệt tại Kashew Deli.

16 sản phẩm
Kashuccino nóng
từ 65.000₫
Kashuccino đá
từ 65.000₫
Kashew Latte nóng
từ 65.000₫
Kashew Latte đá
từ 65.000₫
Cà phê Americano
từ 55.000₫
Cacao Kashew nóng
70.000₫
Kashew Cacao Shake
80.000₫
Sinh tố quế táo
70.000₫
Xoài Lassi
80.000₫
Băng Kashew Matcha Latte
80.000₫
Kashew Matcha Latte
70.000₫
Được xem gần đây